Trehaloosiprojekti on hanke jossa tutkimme sienisokerin (trehaloosin) vaikutusta ihmisten ruoansulatukseen ja sieniruokien nauttimiseen. Tavoitteenamme on kerätä kattava aineisto sieniä Suomesta ja selvittää, miten sienien trehaloosipitoisuudet vaihtelevat maantieteellisesti ja ympäristötekijöiden mukaan.

Kiitos kaikille syksyllä 2023 projektiin osallistuneille! Saimme innokkailta vapaaehtoisilta yli 260 näytettä ympäri Suomea, jonka ansiosta pystyimme ulottumaan paljon laajemmalle alueelle.


Julkaisemme tuloksia pian!