Ohjeet

Emme enää tänä syksynä kerää näytteitä vapaaehtoisten kautta. Kiitämme kuitenkin kaikkia syksyllä 2023 näytteiden keruuseen osallistuneita! Saimme innokkailta vapaaehtoisilta yli 260 näytettä ympäri Suomea, jonka ansiosta pystyimme ulottumaan paljon laajemmalle alueelle.

Ohjeet vuodelle 2023:

Ole ensin yhteydessä meihin sähköpostitse. Lähetämme postitustarvikkeita näytteiden lähettämistä varten. Mikäli jokin ohjeissa on epäselvää tai tarvitset muuta apua, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Näytteenkeräysohje:

  1. Etsi näytteeksi kerättävä sieni. Pyri valitsemaan hyväkuntoinen sieni.
  2. Kun löydät kerättävän lajin, kirjaa paperilapulle ylös päivämäärä, sienilaji ja keräyspaikan koordinaatit. Koordinaattien määrittäminen onnistuu helposti esimerkiksi älypuhelimen Google Maps -sovelluksen avulla (pitkä painallus kartalla antaa koordinaatin).
  3. Ota lähikuva sienestä sen kasvupaikalla siten, että juuri tekemäsi lappu näkyy kuvassa. Lapun avulla tiedämme mikä kuva kuuluu millekin näytteelle. Pyri kuvaamaan sieni sivusta siten, että heltat tai pillistö ja lakin yläosaa näkyy kuvassa. Jos paikalla on useampia samaan lajiin kuuluvia sieniä, voit asetella useamman sienen samaan kuvaan.
  4. Ota kuva myös koko kasvuympäristöstä niin, että lappu näkyy kuvassa. Tämän avulla saamme kattavamman käsityksen sienen elinympäristöstä.
  5. Leikkaa sienestä noin 1,5 cm leveä poikkileikkaussiivu näytteeksi. Jos siivu sienestä on liian suuri näytepussiin, voit lisäksi pienentää sitä lakin päistä ja jalan juuresta. Alla havainnekuvat näytteen leikkaamiseksi. Laita jokainen leikattu sieninäyte omaan pussiin koordinaattilappunsa kanssa siten, että kerätyt sieninäytteet eivät sekoitu keskenään.


  6. Kerätessäsi useamman näytteen pyri siihen, että keräyspaikkojen välillä on vähintään 200 metriä.
  7. Jos lähetät näytteet tuoreena, pyri postittamaan näytteet heti keräyspäivänä meiltä saamallasi paketilla. Jos pystyt kuivattamaan näytteet, niin lähetyksellä ei ole niin kiire. Jos kuivatat näytteitä, pidä huoli, että näytteet lappuineen pysyvät selkeästi yhdessä.
  8. Lähetä sähköpostilla kuvat ja ilmoitus lähetetyistä näytteistä. Tällöin osaamme odottaa näytteiden saapumista.

Keräämääsi aineistoa käytetään tieteelliseen tutkimukseen, joten olethan erityisen huolellinen ja tarkka keräyksen ja dokumentoinnin kanssa. Kiitos avusta ja osallistumisestasi!