Tietoa

Trehaloosiprojekti on tutkimushanke, jolla pyrimme ymmärtämään paremmin suomalaisten sienisokeri-intoleranssin genetiikkaa ja sienien sienisokeripitoisuuden vaihtelua. Sienillä on merkittävä rooli suomalaisessa ruokakulttuurissa ja ne voivat tarjota kestäviä vaihtoehtoja eläinperäisille proteiineille. Projektin tavoitteena on ymmärtää, miten nämä tekijät vaikuttavat sienien käyttöön ruokana ja mahdollisiin vatsavaivoihin.

Tutkimuksen keskiössä on TREH-geeni, joka koodaa trehalaasientsyymiä ja jonka tiedetään olevan yhteydessä sienisokerin imeytymishäiriöön. Hyödynnämme mittavia DNA-sekvenointiaineistoja selvittääksemme geenin maantieteellistä vaihtelua ja sen yhteyttä ruokatottumuksiin.

Lisäksi tutkimme sienisokeripitoisuuden vaihtelua suosituissa ruokasienissä ja sitä, mitkä ekologiset ja maantieteelliset tekijät tähän vaikuttavat. Hyödynnämme suomalaisten sienestysaktiivisuutta ja pyydämme sieninäytteitä ympäri Suomea. Tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten sienet sopeutuvat erilaisiin ympäristöihin ja millainen merkitys tällä on niiden sienisokeripitoisuudelle.

Trehaloosiprojekti on oiva tilaisuus päästä osallistumaan ja edistämään Suomalaista sienitiedettä ja lisätä ymmärrystä trehaloosi-intoleranssista sekä ekologisten tekijöiden vaikutuksista sienien trehaloosin määrään.